Dusk Tropic

Din Tropicbutik på Nätet

     
 
Tillbaka till Framsidan
Så här beställer du
     
Hygrolon©

Belysning

Befuktning Skåp EpiWeb EpiWeb - IIS Diverse / T illbehör Växter Begagnat

 

Hygrolon®

Vid utvecklingen av Hygrolon studerades epifytiska växter, mossor och ormbunkars naturliga växtsubstrat, dvs. bark av olika slag.
Bark består av döda celler av cellulosafibrer samt lignin.

Bark är hygroskopisk (upptar vatten), i olika grad beroende på art av träd, och förmedlar således vatten till de växter som växer epifytiskt. Bark har dessutom vattentransporterande egenskaper som gör att växtsubstratet aldrig förblir vått längre tider efter regn.

Målet för Hygrolon var ett material som kunde efterlikna och agera som en konstgjord bark. Ett material som dessutom skulle vara inert och nedbrytningsfritt.
Valet av råmaterial för Hygrolon föll på PET-plast pga. sina stabila egenskaper.
En annan stor fördel är att PET-plasten dessutom går att processa till microfiber.

Microfibrer är mycket tunna fibrer som genom sin uppbyggnad suger och transporterar vatten exceptionellt bra, vilket gör de ypperliga för ändamålet.

Bilder av Hygrolon –fiber

 
 
Singelfiber
Fiberbunt
 

Uppbyggnad

Hygrolonduken består av tre delar.
Två vävda ytterskikt separerade av ett lager stående nylonfibrer.
Ytterskikten är starkt hygroskopiska och vävda i en avancerad s.k "worp"-teknik som ger väven dess nätform.
Nätformen är viktig för att erbjuda rötter möjlighet att penetrera materialet.

Mittenskiktet fungerar som ett luftandet lager som ger rötter den perfekta kombinationen fukt och luft.

Vatten som kommer i kontakt med materialet sprids snabbt ut och avjämnar sig utmed hela ytan på samma sätt som organiska material, såsom bark, trädormbunksfiber och Sphagnum.

 
 

 

Hygrolon® Materialbeskrivning

Material Polyetylentereftalat (PET)
Fibertjocklek 0,5 denier (1 gram fiber motsvarar 18.000 meter)
Vattenhållande förmåga 285%
Salinitet initialt 3-5 µS
pH Neutral 7,0
Färg PMS #411
Vikt 310 g / m²
UV-tålighet UV-stabil  

Dusk Tropic - Jenny Linds väg 7, 132 37 Saltsjö-Boo. Telefon: 08-659 25 75. Email: dusk@dusk.se