Tillbaka till Framsidan
Så här beställer du
     

 

Belysning

Befuktning/Bevattning The D'Orb EpiWeb® - IIS Diverse / Tillbehör Växter Begagnat

Alla växter finns i ett begränsat antal och levereras om ej annat anges oplanterade.

Tropisk Ormbunke SLUT!

Vittaria graminifolia
195 kr

Monopodialt växande ormbunke från Centralamerika.Bildar ett fall av långa smala blad från en punkt. Bladspann max 20 cm.

Tropisk Ormbunke  

Pleopeltis remota
175 kr

Monopodialt växande ormbunke från Centralamerika. Errekt till hängande växtsätt. Bladspann max 15 cm. Levereras etablerad i Synthic.

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Pleopeltis macrocarpa
95 kr

Revande ormbunke från Centralamerika. Errekt till hängande växtsätt. Bladspann max 12 cm

Tropisk Ormbunke SLUT!

Belvisia mucronata
25 kr

Monopodialt växande ormbunke från Centralamerika. Hängande växtsätt. Bladspann max 25 cm

Tropisk Ormbunke  

Elaphoglossum decoratum
475 kr

Sällsynt monopodial ormbunke från Central och Sydamerika. Bladspann max 20.

cm. Levereras etablerad på EpiWeb.

Tropisk Ormbunke  

Elaphoglossum peltatum
275 kr

Mattbildande/revande ormbunke från Central och Sydamerika. Bladspann max 4 cm. Något krävande.

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Lecanopteris sinuosa
125 kr

Revande ormbunke från tropiska områden. Långsamväxande. Bladspann max 15 cm.

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Asplenium stuebelianum
125 kr

Monopodial ormbunke från Syd och Centralamerika. Bladspann max 20 cm.

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Goniophlebium microrhizoma
95 kr

Revande ormbunke från Asien. Bladspann max 12 cm.  

 

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Microgramma lycopodioides
95 kr

Revande ormbunke från Syd och Centralamerika. Bladspann max 6 cm.  

 

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Microgramma latevegans
95 kr

Revande ormbunke från Syd och Centralamerika. Bladspann max 4 cm.  

 

Tropisk Ormbunke
SLUT!

Pleopeltis polypodioides
95 kr

Tropisk variant av den svenska Stensötan från Syd och Centralamerika. Mattbildande och tål uttorkning extremt bra. Bladspann max 12 cm.  

 

Peperomia humilis SLUT!

Peperomia humilis. Sydamerikansk art.
50 kr

Revande och tål uttorkning mycket bra. Bladspann max 3,5 cm.  

 

Peperomia emarginella

Peperomia emarginella. Sydamerikansk art.
75 kr

Mattbildande/revande och tål uttorkning mycket bra. Bladspann max 1 cm.  

 

Peperomia sp. 1
SLUT!

 

Peperomia sp. Sydamerikansk art.
75 kr

Buskigt/revande växtsätt. Kompakt. Höjd max 5 cm  

 

Peperomia serpens

 

Peperomia serpens. Sydamerikansk art.
75 kr

Revande växtsätt. Kompakt. Höjd max 5 cm  

 

 

Dusk Tropic - Jenny Linds väg 7, 132 37 Saltsjö-Boo. . Email: dusk@dusk.se